Language Spa.

COMMUNICEREN.

Een taal spreken doen we in een context, met een bepaald doel voor ogen. Wat we in mind hebben komt in de mond. Waarover we het in onze TAALBUBBEL™  zullen hebben bepaalt u zelf, met uw doelstellingen, uw teksten en documenten, ook met onze ervaring, onze pedagogiek. In de LANGUAGE SPA TAALBUBBEL sluiten onze ervaren native lesgevers en coachen zich daar bij aan om zo SITUATIEgetrouw mogelijk van uw competenties echte PERFORMANCES te maken en DUURZAME SKILLS  in de vooropgestelde tijdsspanne.  Uiteindelijk is een taal aanleren een kwestie van mimetisme? Zich inleven gebeurt door in de andere taal te DENKEN als de andere persoon. Het individueel basisleerproces gebeurt dan ideaal in ONE-TO-ONE formatie. Zo zegge men het voort!

Language Spa biedt u zijn EcoHome : 10 gezellige TAALBUBBELS met een dedicated coach in een kleine « campus » waar een intact stukje groen en bosrijk Henegouwen tussen Aat en Bergen op een uurtje van Gent en Brussel zorgt voor STRESSLOOS leren en optimale CONCENTRATIE.Uw LERAAR (steeds met akademische achtergrond) wordt uw GASTHEER. De TAALBUBBEL uw SCHOOL. Language Spa’s ONDERDOMPELING duurt minimaal 5 dagen, opeenvolgend of in 2 TAALBADEN (ook tijdens het weekend) et een overbruggingscoaching in uw professionele taalpraktijk of thuis. Het leerMENU bepalen we samen à la Carte met een minimum van 4 lesuren per dag. De leerformule is presentieel, door inoefening dag na dag, van ‘s morgens tot ‘s avonds, bij de maaltijden of tijdens de optionele activiteiten in de nabije omgeving: golf-, paardrijden, surfen en watersport, vergezelde uittapjes, boswandeliing en fietsen. De individuele omkaderde studie gebeurt in uw TAALBUBBEL. Zo geldt « een weekje Language Spa meer dan een leerjaar onderwijs in traditionele vorm». Dat hoorden we van onze cursisten ongeacht hun leeftijd. Wij bewijzen het u graag !

Uw Menu

Uw Menu.

EEN TYPISCHE DAG.

OCHTEND.

8h30: Ontbijt

9h00 à 12h30: 3 gepersonaliseerde bubbels van 45’

12h30 à 14h00: Lunch ter plaatse of op restaurant

NAMIDDAG.

14h00 à 17h00: drie uur les volgens uw gepersonalizeerde programma

of begeleide bezigheid naar keuze

17h00 à 19h30: Studie omkadert door systematizatie en geheugenoefeningen

19h30: Avondmaal met een instructeur

Prijs

Prijs.

HET PRIJSKAARTJE VAN UW MENU.

Een lesuur kost 35 €. Voor Logies met volpension rekenen we 125 €/dag. Een vijfdaags taalbad kost dus slechts 1.325 €/week. Indien u  in duo komt of meer voor een zelfde programma geldt voor de bijkomende cursist 50% korting, dus : 663 €

WAARSCHUWING

Bij deze prijzen komt aftrekbare 21% BTW en de extra’s die u voor ‘leisure’ wenst. Betalen gebeurt voor de boeking. Reservaties worden terugbetaald tot 3 werkdagen voor het begin van elke sessie. Later niet. Wie liever niet bij Ecohome logeert of kiest voor een andere formule krijgt per week 250 € afslag.

Bubbel™

Bubbel.™

DE LANGUAGE-SPA.

Leert je in de andere taal te denken alvorens die te spreken.

Een Language Spa ™ immersion bubble ™ wordt gevormd zodra de doeltaal binnen een bepaalde ruimte wordt gebruikt en behoudt zijn vorm zolang de moedertaal of dominante taal van de sprekers niet wordt gesproken, ongeacht de duur van de reflectietijd die kan nodig zijn tussen de zinnen die in de doeltaal worden gevormd en gesproken. In de huidige samenleving van ‘onmiddellijke bevrediging’ zijn velen maar al te gewend aan ‘nu weten’. In de taalleeromgeving betekent dit vaak dat de sprekers wordt gevraagd om verschillende termen en uitdrukkingen rechtstreeks te vertalen, zodat ze een gevoel van voldoening kunnen hebben, hoewel onterecht, en verder modderen met het leren van veel geïsoleerde termen zonder enige echte vaardigheid om ze te gebruiken zodra ze in contact komen met vlotte sprekers. Met de Language Spa Bubble™ methode spreken we alleen in volledige zinnen en gebruiken we nooit de dominante taal om te vertalen (tenzij bij de consolidatie, achteraf, na de Bubble). Klinkt nogal uitdagend, toch? Wel dat is het . Maar! Het is ook ZEER bevredigend en zorgt voor een veel beter begrip van de grammaticastructuur van de doeltaal, dan wanneer je geïsoleerde woorden en zinnen verzamelt verkregen door directe vertaling.

Maar terwijl een gezellige TaalBubbel op zich al voor sommigen leuk kan zijn, kan het het anderen (in het begin althans) in een ongemakkelijke positie brengen, waarin onzekerheid en twijfel hun vermogen om het grotere plaatje van taal(re)vitalisatie en het beoogde doel van deTalenBubbel in te zien de bovenhand kunnen halenl. Gelukkig kan onze Language Spa ™ pedagogie en dito technieken (die allemaal helpen om de immersieBUBBEL in stand te houden) hierbij helpen. Een ervan wordt ‘Stopwatch’ genoemd. De manier waarop het werkt, is dat een stopwatch wordt gestart op het moment dat er een immersieBUBBEL wordt gevormd en stopt alleen op die momenten dat de Bubbel door gebruik van de dominante taal en van directe vertaling, uiteenspat. Maar zodra de taal opnieuw gesproken wordt, is gesproken, is de bubbel hervormd en kan de tijd op de stopwatch opnieuw lopen. Door een stopwatch te gebruiken om de totale tijd van onderdompeling van een groep bij te houden, kan de BUBBEL langer worden in stand gehouden en voelen sprekers zich verantwoordelijk voor het horloge en de tijd dat het tikt voor voor de gehele groep (“Horas non numero, sine serenas”!). Opmerkenswaardig is dat het niet gaat om de complexiteit van de taal die je gebruikt, maar om hoe lang je het gebruikt. In een groepsomgeving deelt iedereen het gezamenlijk doel en dus is er minder druk op een lid van de groep om te voorkomen dat de Bubbel knalt.

Wie Zijn We?

Wie Zijn We?

TEAM LANGUAGE SPA.

Twee « oud-collegevrienden » delen met jou hun ervaringen
Jean-Marie DEMULIER

Werd Licenciaat tolk-vertaler (Université Libre de Bruxelles) na oude humaniora Sint-Barbara S.J. (Gent) et Sint-Jan–Berchmanscollege S.J. Brussel. Hij stichtte Bureau Logos & Partners en later EcoHome in 1996. Hij onderwees gedurende meer dan 30 jaar, Frans/Nederlands in de bank- en financiële wereld, zakenfrans (Chambre de Commerce de Paris) Italiaans en Engels in gerenomeerde instellingen als CERAN (te Spa) en CLL in Brussel en Louvain-la-Neuve. Geboeid door Suggestopedie (Suggestology, Desuggestology) van professor Georgi LOZANOV die hij persoonlijk mocht ontmoeten, raakte hij ook vertrouwd met de toepassingen op vreemdetalenonderwijs van professor Alfred TOMATIS. Na zijn internationale carrière waarbij hij ook jarenlang Frans onderwees in India, deelt hij vandaag vrijuit met een zelfde genoegen zijn didaktische ervaring met wie het aanbelangt.

Stefaan DE SCHRIJVER

Stefaan De Schrijver, instructeur, behaalde een doctoraat in deeltjesfysica aan de Universita degli Studi “La Sapienza” (Rome), een Master in Divinity aan de Weston Jesuit School of Theology (Cambridge, MA), een licentiaat in de theologie aan de Pontificia Universitas Gregoriana (Rome), een doctoraatsattest van de KULeuven. Hij studeerde humaniora aan het St Barbara College (Gent).

Een IT-carrière gaf hem de mogelijkheid om technologie- en menswetenschappelijke onderwerpen te
onderzoeken, waaronder:

  • Taal als frame voor structurele schema’s in transpersoonlijke dynamiek
  • Transformationele educatieve methodologieën zoals ontmoetingsdynamiek, cognitieve ontwikkeling, bewustwordings conceptualisatie, bubbel immersie
  • Gebruik van artificele intelligentie en interpretatieve analyse bij leren op afstand

Geïntrigeerd door interpersoonlijke verschijnselen in de ontwikkeling van persoonlijke identiteit, werd hij bedreven in de geavanceerde analyses nodig bij de  neuro-psychologie en spiritualiteit van het tussen-in voorgesteld door professoren Beatrice Beebe, Paulo Freyre, Carl Jung, Jacques Schotte, Antoine Vergote en Jeffrey Young. Voor hun werk met artificiële intelligentie bij menselijke factoren in computerinterfaces ontving zijn onderzoeksteam de technologieprijs van de Europese Unie (1997).

Heden teruggetrokken uit de internationale carrière die hem in de Verenigde Staten hield, doceert hij momenteel spirituele counseling aan het International Institute Canon Triest van de Pontificia Universitas Lateranensis.

Contact.

NEEM CONTACT OP.

Jean-Marie DEMULIER – Rue du Longfaulx 27 – 7332 SIRAULT – 00 32 494 18 08 41 – ecohome2@skynet.be